H2H -Host to Host

H2H czyli Host to Host – potoczna nazwa rozwiązania w którym system klienta komunikuje się bezpośrednio z systemem banku, bez udziału człowieka. Rozwiązanie takie zapewnia pełną automatyzację, a przez to eliminację pracy i błędów ludzkich na etapie wymiany danych.

Web Services

Najczęściej wdrażane obecnie rozwiązane,oparte na wymianie “serwisów” opisanych w plikach .xml zgodnie z normą ISO 20022

SFTP

Najczęściej spotykanie rozwiązanie oparte na zabezpieczonej wymianie plików pomiędzy serwerami FTP  

EBICS

Electronic Banking Internet Communication Standard (EBICS) — niemiecki standard, wykorzystujący mechanizmy SFTP i wymianę plików, obecnie także wymieniający pliki.xml