Rachunki bankowe

Rachunek rozliczeniowy
Podstawowy rachunek bankowy do realizowania i przyjmowania przelewów, wpłat i wypłat gotówki, transakcji przewalutowania (FX). Rachunki mogą być prowadzone w różnych walutach: PLN, EUR, USD, GBP itd.

Rachunek depozytowy

Rachunek klienta lub rachunek techniczny banku służący do utrzymywania środków (zapisu środków), zazwyczaj rachunek oprocentowany ( dodatnio lub ujemnie) co do zasady z założeniem utrzymywania środków w ustalonym okresie.

Rachunek ESCROW / powierniczy

Rachunek otwierany zazwyczaj na potrzeby określonej transakcji. Kupujący  wpłaca środki i ustala wraz z sprzedającym zasady przekazania środków sprzedającemu. Bank po sprawdzeniu czy ustalenia zostały wypełnione dokonuje zwolnienia środków i przelania ich na rachunek sprzedającego. Przykładem tego typu rachunków jest rachunek developerski.

Jednym z typów tego typu rachunku jest rachunek powierniczy opisany w prawie bankowym ( art. 59 i nast.). Ważną cechą rachunku powierniczego jest to, że środki zgromadzone na tym rachunku nie wchodzą w masę upadłościową posiadacza rachunku.

Więcej: Rachunek escrow a rachunek powierniczy przy sprzedaży firmy.