Ustawa  prawo bankowe

Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939

 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe