Z czego korzystają firmy jak twoja? What do companies like yours use?

PRODUCENT / PRODUCER
DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTOR
BANK / BANK
FinTech
 • Web Services ISO20022,
 • Virtual accounts – debit and credit
 • Cards ( debet, chargé, pre-paid)
 • ASAP Payment Hub
 • BLIK B2B  & B2C, 
AGENCJA REKLAMOWA / MARKETING AGENCY
 • Automatyczne Połączenie systemem FK i Banku
 • Bankowość elektroniczna ( wersja przeglądarkowa i dostępowa)
 • Karty prepaid i karty wirtualne
 • Automatyczne wysłanie przelewu najszybszą drogą 
 • BLIK Firma do Klienta 
 • H2H
 • Electronic banking (browser and access version)
 • Cards pre-paid and Virtual
 • ASAP Payment Hub, 
 • BLIK B2C,  
AGENCJA TURYSTYCZNA / TRAVEL AGENCY
 • H2H
 • cards 
 • Cards debet, chargé, pre-paid and Virtual
 • SWIFT tracking – GPI 
FIRMA BUDOWLANA / CONSTRUCTION COMPANY
 • Automatyczne Połączenie systemem FK i Banku
 • Bankowość elektroniczna ( wersja przeglądarkowa i dostępowa)
 • rachunki wirtualne,  – dla wpłat i wypłat
 • polecenie zapłaty
 • factoring & confirming
 • Śledzenie przelewów SWIFT – SWIFT GPI
 • Kontrola Białej Listy Płatników VAT
 • Rachunki deweloperskie, powiernicze i zastrzeżone ( art. 59. Prawa Bankowego)
 • Karty charge
 • H2H
 • Electronic banking (browser and access version)
 • Virtual accounts
 • Direct debit
 • ASAP Payment Hub
 • factoring & confirming
 • ESCROW accounts
FUNDUSZ INWESTYCYJNY / INVESTMENT FUND
 • rachunki wirtualne,  – dla wpłat i wypłat
 • ESCROW accounts
 • Bankowosc elektroniczna z rozproszoną akceptacją
 • Virtual accounts – debit and credit
 • ESCROW accounts
 • Electronic Banking ( shared acceptance)

Dalsze pytania? Zapraszamy: 4FinWorld@gmail.com