ASAP Payment Hub – Usługa wybory najszybszej ścieżki uznania rachunku beneficjenta.

Jeżeli istotne jest jak najszybsze DOSTARCZENIE ( nie wysłanie)  środków do odbiorcy, warto rozważyć poniższe rozwiązanie. 

Wysłanie przelewu w trybie Express Elixir, czy BlueMedia nie gwarantuje natychmiastowego dostarczenia środków, ponieważ nie wiemy, czy bank w którym znajduje się rachunek odbiorcy jest uczestnikiem któregoś z tych systemów, jak również nie wiemy, czy w tym momencie nie ma w banku odbiorcy przerwy technicznej, nocnego przetwarzania itd. Tylko analiza bieżących danych umożliwia wybranie faktycznie najszybszej ścieżki, a do takich danych dostęp on-line mają tylko niektóre podmioty. Stąd idea systemu który otrzymując dane z rynku potrafi automatycznie wybrać najlepszą w danym momencie ścieżkę.  

If it is important to DELIVER (not send) the funds to the recipient as soon as possible, it will be worth to consider the following solution.

Sending a transfer in the Express Elixir mode, or BlueMedia does not guarantee immediate delivery of funds, because we do not know if the bank where the recipient’s account is located is a participant in any of these systems, and we do not know if there is a technical break in the recipient’s bank at the moment , night processing, etc. Only the analysis of current data makes it possible to choose the really fastest path, and only some entities have access to such data on-line. Hence the idea of a system which, by receiving data from the market, can automatically choose the best path at a given moment.

Dalsze pytania? Zapraszamy: 4FinWorld@gmail.com