BLIK B2B

Czek BLIK to rozwiązanie oferowane przez Polski Standard Płatności. Z punktu widzenia omawianego projektu najistotniejszą cechą rozwiązania jest możliwość automatyzacji przesyłania czeków BLIK bezpośrednio na telefon pracownika lub klienta, tak aby umożliwić mu wypłatę gotówki.

Dalsze pytania? Zapraszamy: 4FinWorld@gmail.com