Artykuły

TYTUŁ

AUTOR

OPIS

Kluczowy z punktu widzenia FinTech aspekt ochrony środków klientów podmiotu rejestrowanego na rachunkach bankowych. #safeguardedaccounts

Przegląd istotnych aspektów polskiego rynku płatniczego.

10.2019

KPMG

Short information about #SPLITPAYMENT and changes in 2019