Spadki w obszarze płatności pomimo “pandemicznego” wzrostu?

Mc Kinsey szacuje, ze przychody z obsługi płatnści spadną w 2020 o 7% w stosunku do 2019.

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/accelerating-winds-of-change-in-global-payments