Zakładanie lokat nie ma sensu?

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-ZBP-Banki-nie-zakladaja-lokat-dla-firm-przez-niskie-stopy-procentowe-7975304.html