Biała lista a STIR

Pozornie oba te systemy nie są ze sobą powiązane. W rzeczywistości jednak, aby rachunek znalazł się na Białej Liście konieczne jest jego zaraportowanie przez podmiot zobowiązany do systemu STIR. Ponieważ nie raportuje się rachunków prywatnych ani wirtualnych, część rachunków firm nie znajduje się na Białej Liście.