Rachunki ochrony środków pieniężnych – safegyarded accounts.

Rachunki ochrony środków pieniężnych użytkowników przyjętych na poczet wykonania transakcji płatniczych ciekawy artykuł Grzegorza Hansena